ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

ÔNG HỒ VĂN ĐẠI

Chủ Tịch HĐQT – Kiêm Tổng Giám Đốc

Là một cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân luật. Ông Hồ Văn Đại đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc cho các tập đoàn lớn trong các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư và thi công xây dựng.

ÔNG NGUYỄN XUÂN VIỆT

Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư, xây dựng

ÔNG LÊ MINH PHƯƠNG

Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, hành chính

BÀ LÊ THỊ KIM CHI

Giám Đốc Tài chính
Cử nhân kế toán

BÀ NGUYỄN NGỌC YẾN NHI

Kế toán trưởng
Cử nhân kế toán

ÔNG PHAN TUẤN ANH

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Xây Dựng
Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

 

ÔNG LÊ QUANG BÌNH

Trưởng Phòng QLCP&HĐ
Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

 

ÔNG NGUYỄN LÊ ĐĂNG QUANG

Trưởng Phòng Kinh Doanh
Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

 

BÀ NGUYỄN HẠNH TRANG

Trưởng Phòng Hành Chính – Nhân Sự
Cử Nhân Ngoại Ngữ

 

ÔNG ĐỖ TRƯỜNG AN

Trưởng Phòng Đấu Thầu
Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

ÔNG NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG

Quản Lí Dự Án
Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

ÔNG MAI VĂN CHÂU

Quản Lí Dự Án
Kỹ Xư Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

ÔNG NGUYỄN ĐỨC NGHĨA

Quản Lý Dự Án
Kỹ Sư Xây Dựng

ÔNG NGUYỄN TẤN VƯƠNG

Quản Lý Dự Án
Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

ÔNG TRẦN NHẬT TRƯỜNG

Chỉ Huy Trưởng
Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

ÔNG NGUYỄN MINH VƯƠNG

Chỉ Huy Trưởng
Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp

ÔNG VÕ MINH XUÂN

Chỉ Huy Trưởng
Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp

ÔNG NGUYỄN HUỲNH HỮU PHÚC

Chỉ Huy Trưởng
Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp

ÔNG NGUYỄN THANH TRỌNG

Chỉ Huy Trưởng
Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp