KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Đại Đông Hồ luôn phát huy thế mạnh từ các mỏ khoáng sản giàu tài nguyên, mục tiêu trở thành một trong những Công ty khai khoáng hàng đầu trong ngành khai thác và chế biến khoáng sản tại Việt Nam.

 

Ngành nghề kinh doanh chính:

  • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
  • Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá.
  • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Sản xuất gạch)
  • Khai thác và chế biến các loại khoáng sản.

Đại Đông Hồ luôn cập nhật khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; đầu tư các dự án mới; tiếp tục đầu tư mới dàn thiết bị để phục vụ cho khai thác tại mỏ đá, các công trình, dự án.