TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Công việc đang tuyển dụng tại Đại Đông Hồ

CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chính sách Nhân sự được xây dựng nhằm mục đích đưa nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh. Được thể hiện đồng bộ từ chính sách tuyển dụng, đào tạo – phát triển, lương – thưởng – phúc lợi, các chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và phát triển văn hóa doanh nghiệp để giữ người giỏi, thu hút hiền tài, tạo điều kiện cho CBNV được làm việc tốt nhất, được phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty.

CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI ĐÃI NGỘ

Tại Đại Đông Hồ, người lao động được hưởng các chế độ lương thưởng cạnh tranh theo quy chế rõ ràng. Thu nhập tùy thuộc vào trình độ, năng lực chuyên môn, vai trò, trách nhiệm, khối lượng công việc thực tế cũng như hiệu quả công việc mang lại.

Bên cạnh việc đánh giá thi đua khen thưởng định kỳ. Công ty còn xây dựng và tổ chức thực hiện quy định khen thưởng của Công ty luôn đúng lúc kịp thời, có hiệu quả. Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc định kỳ hoặc đột xuất đều được công nhận và khen thưởng xứng đáng, công bằng, công khai.

VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Đại Đông Hồ là một đội ngũ trẻ khao khát chinh phục những thử thách và mục tiêu cao cả bằng những kế hoạch và sự chuẩn bị chu đáo minh bạch, nắm bắt và làm chủ khoa học kỹ thuật công nghệ, tạo dựng giá trị và mang đến những ý nghĩa tốt đẹp cho cuộc sống. Giá trị tốt nhất của cuộc sống là được làm việc và tận hiến nhiệt huyết, hãy chia sẻ mục tiêu phát triển tại Đại Đông Hồ.

Đại Đông Hồ cam kết tạo ra một môi trường làm việc phát triển hài hòa với cộng đồng. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và đoàn kết, Đại Đông Hồ tập trung phát triển tốt nhất cho các cá nhân, tạo ra cơ hội thăng tiến cho từng thành viên, mong muốn họ vươn lên cùng phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cả về giá trị vật chất lẫn tinh thần cho bản thân và gia đình.

  • Mức lương cạnh tranh;
  • Thưởng lương tháng thứ 13;
  • Phụ cấp: gồm hỗ trợ đi lại, cước điện thoại di động, kiêm nhiệm;
  • Chế độ đặc biệt đối với cán bộ làm việc công trình xa: bao gồm hỗ trợ ăn, ở, nghỉ phép định kỳ, cước điện thoại di động, kiêm nhiệm;
  • Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và theo thành tích thực hiện dự án/công việc;
  • Khám sức khỏe định kỳ, chế độ nghỉ mát hàng năm, quà tặng lễ tết sinh nhật, ốm đau..

CÔNG TÁC ĐÀO ĐẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Chúng tôi sử dụng nguồn lực & phải biết chắc chắn rằng công việc và con người phải phù hợp, từ đó thúc đẩy sự phát triển tốt nhất của mỗi cá nhân. Vì vậy, đào tạo nội bộ là quy trình bắt buộc không chỉ dành riêng cho các nhân sự mới. Trong quá trình làm việc, tất cả các nhân viên đều có cơ hội bồi dưỡng kiến thức chuyên môn với các chuyên gia được mời đến tận nơi hoặc được tài trợ học bổng toàn phần cho các khóa học khác.

Phát triển nguồn nhân lực là điều kiện quyết định để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường như hiện nay. Phát triển nguồn nhân lực giúp người lao động tự tin, tạo cho họ cảm giác yên tâm làm việc, gắn bó với Công ty, đem hết khả năng của mình phục vụ cho tổ chức, coi sự phát triển lớn mạnh của Công ty là sự phát triển của bản thân mỗi người.

• Hoạt động đào tạo vừa giúp CBNV đã được đào tạo áp dụng hiệu quả vào công việc thực tế, vừa giúp CBNV có thể xác định được lộ trình phát triển của bản thân phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.

• Hàng năm, Đại Đông Hồ đều xây dựng kế hoạch đào tạo trên cơ sở tổng hợp từ nhu cầu đào tạo các Phòng/ Ban. Công ty luôn ưu tiên nguồn lực cho chính sách đào tạo và phát triển CBNV, phát triển đội ngũ kế thừa trong tương lai.

• Mỗi vị trí, chức danh công việc thuộc chức năng, chuyên môn khác nhau đều có tiêu chuẩn đào tạo riêng và được thực hiện theo đúng Quy trình đào tạo của Công ty.

• Tất cả CBNV sau khi ký hợp đồng lao động có thời hạn với Công ty sẽ được tham dự các lớp đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn, trung hạn theo kế hoạch đào tạo hàng năm hoặc đào tạo đột xuất theo yêu cầu cấp thiết của mỗi đơn vị.

• Đại Đông Hồ xây dựng một hệ thống đánh giá công việc công tâm, khách quan nhằm tạo điều kiện tối đa cho việc nâng cao hiệu quả năng suất lao động và phát triển đối với các cá nhân được quy hoạch lên Quản lý cấp trung; Lãnh đạo kế thừa. Qua đó, nhằm tạo điều kiện để tất cả CBNV đều có cơ hội thăng tiến bình đẳng tại Công ty.