Dầu tiếng khởi công xây dựng Nhà Nhân ái

Sáng 02/08/2020, Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên Công An Tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Đại Đông Hồ tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà Nhân ái cho những hộ dân gặp hoàn cảnh khó khăn. Anh Tình hiện ở cùng bà ngoại đã già mất sức lao động. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng anh đã cố gắng vừa làm vừa đi học và luôn năng nỗ trong hoạt động Đoàn tại địa phương, đạt nhiều thành tích tiêu biểu. Nhận thấy cuộc sống khó khăn của gia đình anh, Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên Công An Tỉnh Bình Dương đã vận động kinh phí xây dựng ngôi nhà tình ái cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn tài trợ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Đại Đông Hồ.