Lễ khởi công xây dựng nhà xưởng sản xuất Nam Sơn Tân Uyên

Ngày 02/06/2021, Đai Đông Hồ đã chính thức làm lễ khởi công xây dựng Dự án: Nhà xưởng sản xuất Nam Sơn Tân Uyên. Buổi Lễ Động Thổ đã được tiến hành với đầy đủ các nghi thức truyền thống với sự tham gia của các Đại diện khách mời. Một số hình ảnh của buổi Lễ Khởi Công: