Nhà máy sản xuất nguyên liệu và vật liệu ngành thép

 

 

Tên dự án NHÀ MÁY SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU VÀ VẬT LIỆU NGÀNH THÉP
Chủ đầu tư Công ty CP Tập đoàn Thép Nguyễn Minh
Vai trò Nhà thầu chính
Thời gian 10/2019 – 12/2020
Địa điểm Long An