Tiến độ thi công công trình công ty sản xuất thuộc da việt mỹ

Ngày 20/02 Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Đông Hồ đang tiến hành thi công sắt thép đổ bê tông văn phòng, kho xưởng. Cùng lúc đó Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Đông Hồ cũng đang thi công sắt thép đổ bê tông khu nhà văn phòng Công ty Trách nhiệm hữu han sản xuất thuộc da Việt Mỹ.