Tiến độ thi công công trình nhà xưởng Công ty TNHH Phước Dũ Long

Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Đông Hồ đang đổ đá thi công đường nội bộ khu sau nhà xưởng, thi công defct chống dột mái che 2 xưởng và thi công đường nội bộ khu 1,2 tại công trình nhà xưởng Công ty TNHH Phước Dũ Long.