TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THUỘC DA VIỆT MỸ

Ngày 03/11 Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Đông Hồ đang tiến hành thi công đào móng đổ bê tông văn phòng, kho xưởng. Cùng lúc đá Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Đông Hồ cũng đang thi công san lắp khu nhà xưởng Công ty Trách nhiệm hữu han sản xuất thuộc da Việt Mỹ.