Tiến độ thi công công trình xây dựng khu nhà xưởng công ty Shyang Win

Công ty cổ phần đầu tư thương mại dich vụ Đại Đông Hồ đáng tiến hành gia công bê tông cốt thép xột khu nhà xưởng và làm nền hạ khu nhà xưởng công trình Shyang Win.