TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHU NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH SHYANG WIN

Tiến độ thi công công trình xây dựng khu nhà xưởng công ty TNHH Shyang Win ngày 22/8 đang thi công bê công cốt thét cột trụ tầng 3 khu nhà xưởng, tầng sàn và tiến hành đổ đá làm nên hạ khu nhà xưởng.