TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHU NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH SHYANG WIN

Tiến độ thi công công trình xây dựng khu nhà xưởng công ty TNHH Shyang Win đang thi công bê công cốt thét cột trụ khu nhà xưởng 1 và tiến hành đổ đá làm nên hạ khu nhà xưởng.