TIẾN ĐỘ THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN “109 CĂN BIỆT THỰ ECOLAKES”

Ngày 13/06 Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Đông Hồ đã hoàn thiện đổ bê tông đàm sàn tầng 1, cột tầng 1. Đang tiến hành thi công SXLD ván khuôn, cốt thép dầm sàn, cột tầng 2 được 63 căn. Và đang thi công SXLD ván khuôn, cốt thép, bê tông dầm sàn mái. Cùng lúc đá Công ty Đại Đông Hồ cũng đang thi công bê tông cốt thép lót móng, đà kiềng và cột hàng rào khu nhà ở R4A – 109 căn biệt thự Ecolakes.