TIẾN ĐỘ THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN “109 CĂN BIỆT THỰ ECOLAKES”

Ngày 06/08 Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Đông Hồ đã hoàn thiện đổ bê tông đàm sàn tầng 1 và tầng 2 của 109 căn biệt thự Ecolakes . Và đang thi công SXLD ván khuôn, cốt thép, bê tông dầm sàn mái, tầng 3 và thi công SXLD khung kèo mái. Cùng lúc đá Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Đông Hồ cũng đang thi công bê tông cốt thép lót móng, đà kiềng và cột hàng rào khu nhà ở R4A – 109 căn biệt thự Ecolakes.