TIẾN ĐỘ THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN “109 CĂN BIỆT THỰ ECOLAKES”

Ngày 7/12 Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Đông Hồ đã hoàn thiện đổ bê tông của 109 căn biệt thự Ecolakes và đang thi công xây tô tường, SXLD khung kèo má . Cùng lúc đó Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Đông Hồ cũng đang thi công các hoàn thiện phần nội thất khu nhà ở R4A – 109 căn biệt thự Ecolakes. Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Đông Hồ đang và cố gắng đầy nhanh tiến độ thi công vượt thời gian để sớm ngày đưa 109 căn biệt thự Ecolakes đi vào sử dụng.