Tin tuyển dụng

Kỹ sư kỹ thuật hiện trường (Xây dựng)

Mô tả công việc: Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường Lập kế hoạch và quản...