Nhà xưởng sản xuất công ty Tiến Hưng

Tên dự án NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY TIẾN HƯNG
Chủ đầu tư Công ty TNHH Tiến Hưng
Vai trò Tư vấn thiết kế và Tổng thầu thi công
Thời gian 11/2020 – nay
Địa điểm Bình Dương