Nhà Máy Chiết Nạp Gas Long Thuận

Tên dự án NHÀ MÁY CHIẾT NẠP GAS LONG THUẬN
Chủ đầu tư Công ty TNHH Long Thuận
Vai trò Tư vấn thiết kế và Tổng thầu thi công
Thời gian 05/2023 – nay
Địa điểm Bình Dương