Nhà xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thuộc da việt mỹ

 

Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THUỘC DA VIỆT MỸ
Chủ đầu tư CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THUỘC DA VIỆT MỸ
Vai trò Tư vấn thiết kế và Tổng thầu thi công
Thời gian 07/2022 – Nay
Địa điểm Bắc Tân Uyên, Bình Dương