Tư vấn thiết kế

Nhà xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thuộc da việt mỹ

Thông tin chi tiết dự án Tên dự án NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THUỘC...

Khu nhà xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Shyang Win

Tên dự án KHU NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SHYANG WIN Chủ đầu tư CÔNG TY TRÁCH...

Nhà xưởng công ty phước dũ long

Tên dự án NHÀ XƯỞNG CÔNG TY PHƯỚC DỮ LONG Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH PHƯỚC DỮ LONG Vai...

Nhà xưởng sản xuất khẩu trang Đại Nam

Tên dự án NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT KHẨU TRANG ĐẠI NAM Chủ đầu tư Công ty Cố phần Đại Nam...

Nhà xưởng sản xuất găng tay Đại Nam

Tên dự án NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT GĂNG TAY ĐẠI NAM Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Đại Nam...