Khu nhà xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Shyang Win

Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án KHU NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SHYANG WIN
Chủ đầu tư CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SHYANG WIN
Vai trò Tư vấn thiết kế và Tổng thầu thi công
Thời gian 12/2021 – Đến nay
Địa điểm Tân Uyên, Bình Dương