Nhà xưởng công ty phước dũ long

 

Tên dự án NHÀ XƯỞNG CÔNG TY PHƯỚC DỮ LONG
Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH PHƯỚC DỮ LONG
Vai trò Tư vấn thiết kế và Tổng thầu thi công
Thời gian 10/2021 – Đến nay
Địa điểm Tân Uyên, Bình Dương