Nhà xưởng Công Ty TNHH V & G

 

 

Tên dự án NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH V & G
Chủ đầu tư Công ty TNHH V & G
Vai trò Tư vấn thiết kế và tổng thầu thi công
Thời gian 07/2020 – 12/2020
Địa điểm Bình Dương