Nhà xưởng sản xuất găng tay HTC

 

 

Tên dự án NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT GĂNG TAY HTC
Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Găng Tay HTC
Vai trò Tư vấn thiết kế và tổng thầu thi công
Thời gian 10/2020 – 04/2021
Địa điểm Bình Dương