Nhà xưởng sản xuất Nam Sơn Tân Uyên

Tên dự án NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT NAM SƠN TÂN UYÊN
Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Nam Sơn Tân Uyên
Vai trò Tư vấn thiết kế và Tổng thầu thi công
Thời gian 06/2021 – nay
Địa điểm Bình Dương