Nhà xưởng sản xuất nước uống tinh khiết Tây Nam Bộ

Tên dự án NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT TÂY NAM BỘ
Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Sản Xuất Nước Uống Tinh Khiết Tây Nam Bộ D.A.N.O.N.I
Vai trò Tư vấn thiết kế và Tổng thầu thi công
Thời gian 08/2021 – nay
Địa điểm Bình Dương