Tòa nhà văn phòng công ty Đại Đông Hồ

Tên dự án TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CÔNG TY ĐẠI ĐÔNG HỒ
Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Đại Đông Hồ
Vai trò Tư vấn thiết kế và Tổng thầu thi công
Thời gian 08/2018 – 06/2019
Địa điểm Bình Dương