Trạm dừng chân Dầu Tiếng

Tên dự án TRẠM DỪNG CHÂN DẦU TIẾNG
Chủ đầu tư Công ty TNHH Trạm Dừng Chân Dầu Tiếng
Vai trò Tư vấn thiết kế và Tổng thầu thi công
Thời gian 07/2021 – nay
Địa điểm Bình Dương