Văn phòng hành chính Công Ty TNHH V & G

Tên dự án VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH CÔNG TY TNHH V & G
Chủ đầu tư Công ty TNHH V & G
Vai trò Tư vấn thiết kế và tổng thầu thi công
Thời gian 05/2020 – 11/2020
Địa điểm Bình Dương