Nhà xưởng công ty Green Garden

Tên dự án NHÀ XƯỞNG CÔNG TY GREEN GARDEN
Chủ đầu tư Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Green Garden
Vai trò Tư vấn thiết kế và Tổng thầu thi công
Thời gian 08/2021 – nay
Địa điểm Bình Dương